Velkommen til HOJ af 2014.

HOJ af 2014  blev stiftet d. 14.11. 2013 på en ekstra ordinær generalforsamling afholdt i Horsens og Omegns Jagtforening, der er en forening af ældre dato - stiftet i 1933 - en forening med egne vedtægter og med stolte traditioner og  altid støtte til et hovedforbund. Først Dansk Jagtforening og gennem de sidste 14 år har foreningen været en del af Danmarks Jægerforbund. 

Danmarks Jægerforbund så sig ikke mere i stand til at rumme Horsens og Omegns Jagtforening, da foreningens vedtægter ikke var i overensstemmelse med hovedforbundets vedtægter. 

Denne uoverensstemmelse gjorde, at en ny forening så dagens lys - HOJ af 2014 og Horsens og Omegns Jagtforening fortsatte som hidtil, men uden tilknytning til Danmarks Jægerforbund.

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling

 

Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00 afholder HOJ af 2014 ordinær generalforsamling Østjysk Flugtskydningscenter

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Tilmelding til tlf. 21694411 senest søndag d. 20. februar.

Foreløbig dagsorden:

Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Lokale arrangementer

23.02.2022
Så starter vi en ny sæson på lerduebanen, ude på Fredericia Fælled, med åbningsskydning lørdag d. 2. April kl. 10.00. til kl. 15.00. Der skydes derefter hver tirsdag og torsdag fra kl. 19.00, akt…
19.11.2021
Ordinær generalforsamling iflg. vedtægter, se dagsorden på foreningens hjemmeside. Spisning for medlemmer starter kl. 18, og er i år gratis, og tilmelding skal ske til enten formanden eller kassereren senest d.…
12.08.2021
Vi øver med jagthornet en gang om ugen, hver tirsdag kl. 19.00 i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, Fredericia, vi starter op d. 14 september, så bare mød op, vi har altid plads til nye blæsere, og vi har…
25.04.2021
Vi vil forsøge, at afholde vores udskudte ordinære generalforsamling, også med spisning, tilmelding til spisning senest d. 16 juni til formanden. Pris 75 kr. Telefon 30482484 eller mail jensdanmark@profibermail.dk K…
30.12.2020
Dagsorden i henhold til vedtægter. tilmelding til eventuel spisning, vil fremgå på foreningens hjemmeside.

Lokale nyheder

Unable to enable crypto on TCP connection djf01.wexo.dk: make sure the "sslcafile" or "sslcapath" option are properly set for the environment.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/