Velkommen til HOJ af 2014.

HOJ af 2014  blev stiftet d. 14.11. 2013 på en ekstra ordinær generalforsamling afholdt i Horsens og Omegns Jagtforening, der er en forening af ældre dato - stiftet i 1933 - en forening med egne vedtægter og med stolte traditioner og  altid støtte til et hovedforbund. Først Dansk Jagtforening og gennem de sidste 14 år har foreningen været en del af Danmarks Jægerforbund. 

Danmarks Jægerforbund så sig ikke mere i stand til at rumme Horsens og Omegns Jagtforening, da foreningens vedtægter ikke var i overensstemmelse med hovedforbundets vedtægter. 

Denne uoverensstemmelse gjorde, at en ny forening så dagens lys - HOJ af 2014 og Horsens og Omegns Jagtforening fortsatte som hidtil, men uden tilknytning til Danmarks Jægerforbund.

 

 

 

 

Generalforsamling – HOJ af 2014.

 

Torsdag d. 19. februar kl. 19.00 afholder HOJ af 2014 ordinær generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Tilmelding til tlf. 60 40 14 14 senest søndag d. 15. februar.

Foreløbig dagsorden:

Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foredrag med Hans Henrik Damgaard –en ung mands

vilde jagtoplevelser i Canada.

 Torsdag d. 9. februar kl. 19.00 på ØFC. Pris kr. 50,00 inkl. kaffe og brød

 Efter 3 sæsoner som wrangler og guide på storvildtjagter i Canada, har jeg massere af gode historier at fortælle. Min lyst til at drage af sted kom, da jeg som knægt hørte et foredrag om storvildtsjagt i Canada, og det eventyr der ligger og venter. Nu er det min tur til at give inspiration til andre unge jægere og vise hvordan man kan leve af sin passion, nemlig jagt. 

De 3 sæsoner har været i Britisk Columbia, hvor vi primært har jaget: moose, stone sheep, grizzlybjørn, snegeder, mountain caribou og ulve. 

 Foredraget tager jer med på en rejse i Canadas barske og smukke vildmark. 

Med masser af energi og gode røverhistorier fortæller jeg blandt andet om: 

- Hvordan en grizzlybjørn stjal min nattesøvn

- Den morgen jeg tog ud for at finde heste og først kom hjem dagen efter. 

- Pürschen på min Caribou og hvordan jeg senere mistede trofæet.

- Den første Elgtyr jeg guidede, hvor jagtlykken smilede til mig. 

- Gode råd og inspiration til jagtrejser i Canada. 

Alt sammen bakket op af gode billeder og spændende filmoptagelser

Tilmelding på mail havecentret@mail.dk

Lokale arrangementer

04.08.2020
Bankospil, torsdag den 10. december 2020 Igen i år holder vi foreningens kæmpe store bankospil i Valhal. Som noget nyt, må du nu have to gæster med. Bankospillet starter kl. 19,00 og dørene åbnes k…
15.02.2020
Indskydning af jagtriffel, med mulighed for hjælp af uddannet riffelinstruktør. Fra kl. 20 også mulighed for at afprøve dine færdigheder med skud til løbende gris, mod en mindre merpris som aftales p&…
11.12.2019
Kursus i vildtsygdomme og hygiejne. Kursus i "Vildtsygdomme og Hygiejne" EU godkendt og er et krav til jægeren ved videresalg af vildt og kræves i dag af mange tyske Forstamter hvis man vil på drivjagt e…
15.01.2020
Info møde angående opstart på hundetræning, her vil der blive orienteret om de nye tiltag der vil være til træningen mandag og onsdag i sæsonen 2020, på mødet vil der også væ…
27.11.2019
Ordinær generalforsamling, dagsorden samt nærmere angående tilmelding til spisning kommer til januar i Jæger.

Lokale nyheder

9. jan. 2020
Resultatlister fra kvalifikationsskydningen i jagtfeltskydning d. 23. juni 2019 i Ulfborg. Forbundsmesterskabet foregår samme sted d. 22. september 2019.
3. dec. 2019
Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej der er nødvendigt.
3. dec. 2019
Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/