Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Kontigent

HORSENS OG OMEGNS JAGTFORENING

HOJ af 2014

Medlemskategorier og medlemskontingent til HOJ af 2014 vil i 2020 være følgende :

                        Ordinært medlemskab……………………………. 856 kr./år

                        Husstandsmedlemskab…………………………... 464 kr./år

Et ordinært medlem kan efter begæring herom til sin lokalforening få optaget de hos vedkommende medlem fastboende familiemedlemmer som husstandsmedlemmer, men uden ret til levering af medlemsbladet Jæger.

Juniormedlemskab 0 – 15 år ………………………185 kr./år

 Ungdomsmedlemskab 16 – 25 år…………………464 kr./år

Seniormedlemskab o. 65 å r….……………………549 kr./år

 Ekstraordinært medlemskab ……………………..133 kr./år

Et ordinært medlem kan optages som ekstraordinært medlem i andre lokalforeninger uden levering af medlemsbladet Jæger. Ved indmeldelse oplyses ordinært medlemsnummer.

Et medlemskab i HOJ af 2014 er også et medlemskab af Horsens og Omegns Jagtforening.