Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Årsmøde Jægerråd Horsens

Årsmøde, Jægerråd Horsens - Danmarks Jægerforbund

Mandag d. 28.1. 2019 kl. 19.00 afholdes årsmødet på Bygholm Landbrugsskole. Der skal gives besked om endeligt antal deltagere ugen før af hensyn til beværtningen. Derfor må du gerne meddele din deltagelse til dit medlem i Jægerråd Horsens, senest 21/1 2019.

Tilmelding til Jørn Lomborg, tlf. 21 69 44 11 eller mail horsensjagt@hotmail.com
På mødet trækker vi lod om en invitationsjagt afholdt af Naturstyrelsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke
3. Valg af formand
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Evt.