Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Rågeregelering

Jagtforeningernes Reguleringsudvalg i Horsens Kommune.

Træningsskydninger til rågeregulering 2020

Reguleringsudvalget holder træningsskydninger, der er kvalificerende til rågeregulering 2020 på salonbanerne i Glud ved skolen – Sønderbakken 27. Kommer man fra Horsens og kører ned ad Sønderbakken, er der skilt med skydebane ind til højre.

Onsdag 08-01-2020

Onsdag 15-01-2020

Onsdag 22-01-2020

Onsdag 29-01-2020

Onsdag 05-02-2020

Onsdag 12-02-2020

I alt 6 skydninger der alle starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00

Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse. Ammunition skal købes på banen.

 

 

Regler for deltagelse i rågeregulering.

Medlemmer af en jagtforening i Horsens Kommune kan tilbydes rågeregulering på følgende vilkår:

  1. Før sæsonen skal den enkelte deltager have deltaget i mindst 2 træningsskydninger med salonriffel.

  2. Blandt de kvalificerede trækkes lod om hvilke datoer, man kan deltage.

  3. Den enkelte deltager har pligt til at aftage det af ham nedlagte antal fugle til en stk. pris af kr.3,-

            Afregning for fugle sker umiddelbart efter den enkelte regulering.