Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Generalforsamling

 

 

Generalforsamling 2020 – HOJ af 2014. 

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00 afholder HOJ af 2014 ordinær generalforsamling på ØFC – Østjysk Flugtskydningscenter.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Tilmelding senest mandag d. 24. februar til mail: horsensjagt@hotmail.com eller 21 69 44 11

 

Foreløbig dagsorden:

Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Generalforsamling 2020 – Horsens og Omegns Jagtforening.

Torsdag d. 27. februar kl. 19.30 afholder Horsens og Omegns Jagtforening ordinær generalforsamling på ØFC – Østjysk Flugtskydningscenter.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Tilmelding senest mandag d. 24. februar til mail: horsensjagt@hotmail.com eller 21 69 44 11

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Udvalgenes beretning: Riffel-, hunde-, blad-, reguleringsudvalg og flugtskydning/ØFC.
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 3 suppleanter.
  9. Valg af revisorer og 2 revisor suppleanter.

10. Valg til Østjysk Flugtskydningscenters bestyrelse.

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og optaget på dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært for en kop kaffe/te med brød. Imens vil den gratis lodtrækning blive afholdt blandt de fremmødte medlemmer.

OBS! Husk tilmelding hvis du vil være sikker på at få forplejning til generalforsamling.