Velkommen til HOJ af 2014.

HOJ af 2014  blev stiftet d. 14.11. 2013 på en ekstra ordinær generalforsamling afholdt i Horsens og Omegns Jagtforening, der er en forening af ældre dato - stiftet i 1933 - en forening med egne vedtægter og med stolte traditioner og  altid støtte til et hovedforbund. Først Dansk Jagtforening og gennem de sidste 14 år har foreningen været en del af Danmarks Jægerforbund. 

Danmarks Jægerforbund så sig ikke mere i stand til at rumme Horsens og Omegns Jagtforening, da foreningens vedtægter ikke var i overensstemmelse med hovedforbundets vedtægter. 

Denne uoverensstemmelse gjorde, at en ny forening så dagens lys - HOJ af 2014 og Horsens og Omegns Jagtforening fortsatte som hidtil, men uden tilknytning til Danmarks Jægerforbund.